Wat is een 'bouwtechnische keuring'?

Twijfel je over de staat van je nieuwe droomwoning, dan zou je een bouwtechnische keuring uit kunnen laten voeren door een bouwkundige. Wanneer je gebruik maakt van een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde willen wij weten wanneer deze plaatsvindt, je hebt hierbij de keuze uit 2 opties:

Binnen de drie dagen bedenktijd:

Tijdens de bedenktijd kun je als koper altijd afzien van de koop, je hoeft daar geen reden voor op te geven. Wanneer je een bouwtechnische keuring inplant binnen de bedenktijd behoud je het recht om de koop te ontbinden wanneer de keuring naar jouw mening aanleiding geeft om van de koop af te zien. 

Tot 17 dagen na de overeenstemming:

Wil je dat de keuring later plaatsvindt, dan heb je na de wettelijke bedenktijd (3 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst) nog uiterlijk 14 dagen om deze plaats te laten vinden. Aangezien de keuring buiten de wettelijke bedenktijd valt, moet je specifiek opgeven op basis van welke voorwaarden de koop alsnog ontbonden kan worden. Wij vragen je daarom op het biedformulier om een grens van de noodzakelijke kosten op te geven, deze kosten kan je terugvinden in het keuringsrapport.

  • Voorbeeld 1: Je laat een bouwtechnische keuring uitvoeren buiten de bedenktijd en geeft een grens aan van maximaal €10.000 aan noodzakelijke kosten. Uit het keuringsrapport blijkt vervolgens dat de fundering in slechte staat is, de noodzakelijke kosten zijn geschat op €35.000. In dit geval kan je als koper de overeenkomst ontbinden, want de noodzakelijke kosten die je vooraf hebt opgegeven worden overschreden. 
  • Voorbeeld 2: Bij een andere woning laat je een bouwtechnische keuring uitvoeren buiten de bedenktijd en geeft een grens aan van maximaal €15.000 aan noodzakelijke kosten. Uit het keuringsrapport blijkt deze keer dat de woning technisch in goede staat is, de noodzakelijke kosten bedragen slechts €2.000. De koper mag in dit geval de koopovereenkomst niet (zonder boete) ontbinden.
Heeft dit je vraag beantwoord? Dankjewel voor de feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.